(25/11/2020) - Hướng dẫn làm sạch từng bộ phận trên kính hiển vi

Hướng dẫn làm sạch từng bộ phận trên kính hiển vi Hướng dẫn làm sạch từng bộ phận trên kính hiển vi Các thành phần kính dễ tiếp cận bao gồm thấu kính thị kính, vật kính phía trước. Và thấu kính tụ...
Chi tiết »